Tarief freelancer, bruto uurloon, omrekeningsfactor_

 

Welk tarief vraag je als freelancer?

Omrekenfactor van bruto naar uurloon: 

Een opdrachtgever wil met betaling van de factuur van de freelancer van alles af zijn. De opdrachtgever betaalt verder geen sociale premies, vakantiegeld, pensioenpremie, en dergelijke. Als ondernemer betaal je zelf aan het eind van het jaar belasting. Ook zul je zelf zorg moeten dragen voor reserveringen voor pensioen, ziekte, vakantie, ziektekosten en dergelijke.

Het tarief dat een freelancer vraagt is dus hoger dan het bruto uurloon dat hij of zij normaal voor dit werk gekregen zou hebben. Een zeer grove sleutel die gehanteerd kan worden is dat het minimum uurtarief 1,38 maal het normale bruto uurloon bedraagt. Met een tarief van veertig euro (exclusief BTW) of lager, snijdt een senior C#.NET developer die op freelance-basis werkt zichzelf waarschijnlijk in de vingers.

Met name de voordelen voor de werkgever -de freelancer is flexibel inzetbaar - rechtvaardigen een redelijk uurtarief. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van het product dit tarief ook dient te rechtvaardigen.

 

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de jobmail

 

Quicklinks

Hier kunnen wij u mee helpen_

Het is onze drive om de juiste ICT-specialist op de juiste plek te krijgen. En dat lukt ons keer op keer. Niet zelden krijgen we positieve reacties van onze klanten over de perfecte match. Daar doen we het graag voor!

Vind ons op

Copyright 2019, Capwell BV