Tarieven van de freelancer_

 

Artikel

De tarieven van de freelancer (uit intermediair)

Veel vrije beroepsbeoefenaren zoals programmeurs, advocaten, grafisch ontwerpers, journalisten, copywriters en adviseurs werken freelance. Sommigen berekenen hun tarieven op projectbasis, anderen laten zich per uur betalen. Hoe bepaalt u wat u waard bent?

Uurtarief of niet?

Niet in alle beroepssectoren is het gebruikelijk om met uurtarieven te werken. Een makelaar in assurantiën ontvangt bijvoorbeeld meestal een provisie, een percentage van de premie van de verzekering. Niet ongebruikelijk in andere branches is betaling per opdracht. Het voordeel van het werken met een uurtarief is dat u als freelancer beter kunt verantwoorden waarom bepaalde klussen duur zijn. Tegenvallers in de uitvoering van het werk zijn bovendien gemakkelijker in rekening brengen. Freelancers worden er nog wel eens beschuldigd dat ze te veel vragen voor hun werk. Afgezien van het feit dat het vooral opdrachtgevers zijn die hierover klagen, is de beschuldiging lang niet altijd terecht. Een freelancer moet zelf voor een aantal zaken zorgen en het is dus logisch dat hij wat hogere tarieven hanteert.

Een indicatie, gemiddelde tarieven freelance programmeurs

Een beginnende freelancer berekent tarieven tussen de 30 en 45 euro per uur. Een ervaren freelancer berekent tarieven tussen de 45 en 60. Een zeer ervaren freelancer berekent tarieven tussen de 60 en 85 euro. Soms staan de tarieven echter onder druk, als de budgetten van inhurende bedrijven onder druk staan. Denk aan economische marktomstandigheden zoals recessies. Noodgedwongen nemen ervaren freelancers in zulke tijden genoegen met een lager uurtarief, waardoor een concurrerentiestrijd ontstaat met het uurtarief. Een klein deel gaat niet mee met lagere uurtarieven, omdat ze bijvoorbeeld een sterk / trouw klantennetwerk hebben opgebouwd en geen problemen hebben om aan werk te komen.

Als freelancer betaalt u uw eigen sociale premies, moet u zelf voor pensioen zorgen en spaart u zelf voor de fiscus die inkomstenbelasting komt heffen.

Het productiviteitsverlies dat onstaat bij een gewoon griepje is voor eigen rekening, de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ook. Hetzelfde geldt voor vakantie: een vakantietoeslag zit er al helemaal niet in. Uw opdrachtgever hoeft niet te denken aan uw kerstgratificatie. Investeringen in bijvoorbeeld apparatuur doet u voor de opdrachtgever, de overheadkosten betaalt u zelf. Als de klus geklaard is, en er dient zich even geen nieuwe aan, dan betaalt u zelf uw werkloosheid.

Hoe komt u erachter welke tarieven gebruikelijk zijn?

Veel startende freelancers maken de fout te weinig te rekenen, of nog erger, blij te zijn met een door de opdrachtgever aangeboden loon dat bij nader inzien onder het minimumloon ligt. Alleen al vanwege uw geloofwaardigheid ("iemand die duur is zal wel goed zijn, voor kwaliteit moet je iets over hebben") is het belangrijk vooral niet te weinig te vragen. Waarschijnlijk gaat u uzelf ook professioneler vinden als u meer rekent. Een behoorlijke dosis zelfvertrouwen is essentieel voor uw financiële onafhankelijkheid. Het is erg lastig om te bepalen wat een redelijk bedrag is voor een bepaald karwei. U zult altijd schipperen tussen uzelf niet tekort te doen en tegelijkertijd geen exorbitante tarieven hanteren.

Beroepsverenigingen geven soms richtlijnen

Slechts een paar beroepsverenigingen adviseren hun leden over honoraria. De Nederlandse vereniging voor journalisten (NVJ) doet dat, evenals de bond voor grafisch ontwerpers (BNO), de vereniging voor reclamemakers Pragma en het genootschap van vertalers. Ook beschikken de orde van raadgevende ingenieurs (ONRI), de bond van architecten (BNA), de orde van Advocaten (NOA) en de orde van accountant-administratief consulenten (NovAA) over adviestarieven. Op deze tarieven kunt u echter niet blindelings vertrouwen, aangezien zij voor sommige branches betrekking hebben op de prijzen van bureaus en niet zozeer op de prijzen van (eenmans-)freelancers. Verder komt het voor dat er in een bepaalde branche structureel onderbetaald wordt, waardoor het advies hoger uitvalt dan wat werkelijk gebruikelijk is.

Het bepalen van uw eigen tarief via benchmarking

Het belangrijkste criterium voor uw uurprijs is wat er gebruikelijk is in het beroepenveld. Benchmarken is de beste methode om de marktprijs te achterhalen. Vraag bevriende collega's naar hun tarieven en de criteria waarop zij dat baseren. Vraag ook meteen even naar de gebruikelijke reacties van opdrachtgevers hierop.Er zijn nogal wat variabelen die uw prijs beïnvloeden, zoals uw opleiding, ervaring en specialisaties. Verder uw betrouwbaarheid, snelheid van werken en de beschikking die u heeft over apparatuur. Op hoe meer punten u zich onderscheidt van uw freelancende collega's, hoe duurder u bent. Uiteraard is ook uw onderhandelingsvaardigheid een factor van belang. Veel freelancers hanteren voor verschillende opdrachten verschillende tarieven. Een hoger tarief voor creatief werk dan voor uitvoerend werk is erg gebruikelijk. Voor spoedeisend werk en werken buiten kantoortijden moet u meer rekenen. Vijftig procent extra is redelijk. Uw opdrachtgever kan met werk aankomen dat voor u een zakelijk of fysiek risico inhoudt. Ook daarvoor moet betaald worden.

Met minder genoegen nemen?

Sommige klussen zijn leuker of makkelijker dan andere, en kunnen dus wel iets minder opbrengen. Dat geldt ook voor opdrachten die voor u erg belangrijk zijn, of voor klussen die lang duren. Zij garanderen u dus een bepaalde periode een vast inkomen, mits u daarvoor geen ander werk moet laten schieten. Onder de marktprijs gaan zitten is echter in alle gevallen erg onverstandig. Uw geloofwaardigheid en zelfvertrouwen lijden eronder, u haalt de prijzen in uw vakgebied naar beneden en tot overmaat van ramp komt u moeilijk van uw lage tarieven af. Het is immers moeilijk te verantwoorden om dezelfde diensten aan dezelfde opdrachtgever te leveren voor meer geld. En vergeet niet dat wat u leuk, makkelijk of belangrijk vindt, kan afwijken van het beeld dat de opdrachtgever en uw collega's van het werk hebben.

De klant als onderdeel van de prijs

De aard van de klant is naast uw marktpositie en het soort opdracht een handig criterium voor uw prijs. Is de klant een sympathiek clubje vrijwilligers of een groot bedrijf? Als u uw status kunt verhogen door voor een gerenommeerde organisatie te werken, kunt u overwegen minder dan gebruikelijk te rekenen. Bij een prettige, betrouwbare klant waar u al lang mee werkt, zult u waarschijnlijk wat meer in termen van geven en nemen denken. De ene klus pakt dan iets winstgevender uit dan de andere. Zorg er in ieder geval voor dat u een financieel prettig gevoel overhoudt aan een eenmalige opdracht van een onbekende opdrachtgever.

Verdere informatie

Handboek freelancen van Tijs van den Boomen (Academic Service, Schoonhoven, 1996) De Tarievengids voor freelancers en zelfstandigen (red. P.C. Bosman en G.A. Bosman, Free Media, Leeuwarden, 1996).

Terug naar de artikelen

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de jobmail

 

Quicklinks

Hier kunnen wij u mee helpen_

Het is onze drive om de juiste ICT-specialist op de juiste plek te krijgen. En dat lukt ons keer op keer. Niet zelden krijgen we positieve reacties van onze klanten over de perfecte match. Daar doen we het graag voor!

Vind ons op

Copyright 2019, Capwell BV