BEDRIJFSNAAM

8.5 van 10 gebaseerd op reviews

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR): informatie voor ZZP'ers

Wat is een VAR?

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is een verklaring van de Belastingdienst. In de VAR staat wat de arbeidsrelatie tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever is. Met deze verklaring weet een opdrachtgever of hij de opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer moet beschouwen en of hij wel of geen heffing en premies moet inhouden.

Wanneer kunt u een VAR aanvragen?

Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) kunt u aanvragen als u zekerheid wilt hebben over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever. Soms is het lastig te bepalen of u een dienstbetrekking hebt, ondernemer bent, of dat er sprake is van bijverdiensten. U bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Uw opdrachtgever kan er wel naar vragen.

Werkzaamheden VAR
U kunt alleen een VAR aanvragen voor werkzaamheden die u zelf doet. U werkt voor één of meer opdrachtgevers. Voor werkzaamheden die te maken hebben met handel kunt u geen VAR aanvragen, bijvoorbeeld voor het in- en verkopen van producten.

VAR en verschillende soorten werk
Als u verschillende soorten werk doet, vraagt u voor ieder soort werk een verklaring aan. Als u bijvoorbeeld werkt als vertaler en als communicatieadviseur, vraagt u twee verklaringen aan.

Hoe vraagt u een VAR aan?

U vraagt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan bij de Belastingdienst. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’. Dit formulier kunt u bestellen bij de Belastingdienst, ophalen bij het Belastingkantoor of downloaden via de website van de Belastingdienst.

VAR binnen acht weken
De Belastingdienst beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de gegevens die u hebt ingevuld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel winst u maakt, hoe zelfstandig uw onderneming is en of u ondernemingsrisico loopt. Binnen acht weken ontvangt u de verklaring.

Geldigheid VAR
De VAR is maximaal één kalenderjaar geldig. Als u de werkzaamheden in de loop van het jaar start, is de verklaring geldig vanaf de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar. 

Verlengen VAR
Als u de VAR wilt voortzetten, kunt u vanaf 1 september een VAR voor het nieuwe kalenderjaar aanvragen. Dit doet u bij de Belastingdienst.

Wat staat er in de VAR?

In de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) staat uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever en de fiscale gevolgen van deze relatie. De mogelijkheden staan in onderstaand schema.

  • loon uit dienstbetrekking: de opdrachtgever moet premies en belastingen inhouden op uw loon
  • het resultaat uit overige werkzaamheden: Als in de VAR staat dat uw inkomsten behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden, dan kunnen u en uw opdrachtgever hieraan geen gevolgen verbinden. Uw opdrachtgever moet nu zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • winst uit onderneming: u bent zelf verantwoordelijk voor de afdracht van uw premies en belastingen op uw loon
  • Rekening en risico van de vennootschap: u bent zelf verantwoordelijk voor de afdracht van uw premies en belastingen op uw loon

Dit artikel is in zijn geheel overgenomen van het Ministerie SZW

 

Freelance ICT Projecten - ZZP projecten

Sdu

"A thrustworthy source..."

"I would recommend Capwell highly as a trustworthy and dependable source for qualified technical experts, quickly responding to my needs and all for the right price."

Manager Development - Sdu

Capwell ®|copyright 1999-2019|Klantbeoordeling 8,5|disclaimer